Bygg robusta fibernät

Nyheter om Robust fiber!

—————————————————————————————————————

Facebookgruppen fiberfel

I denna Facebookgrupp delar vi konstiga och felaktiga fiberinstallationer
som vi stöter på ute i den svenska myllan gjord av fiberinstallatörer eller hempulare.
Gruppen drivs av Robust fiber. Klicka på bilden för att komma till fiberfel.

Go toFiberfel Fiberfel

—————————————————————————————————————

Besiktningsmän

Den första kursen för besiktningsmän genomfördes 1 februari 2017 i Stockholm. Det var 22 deltagare från hela Sverige.
Klicka på loggan eller välj på menyn "Godkända besiktningsmän" för att se vilka som är godkända
för besiktning av fibernät byggda enligt konceptet Robust fiber.

Vill ni gå kurs för att bli Godkänd besiktningsman?. Kolla in på STF:s hemsida https://stf.se/robust-fiber/

Go toBesiktningsmän för Robust fiber Besiktningsmän för Robust fiber

—————————————————————————————————————

Anvisningar för Robust fiber

Nu finns en tydlig vägledning för dig som vill bygga robust fibernät. Den rymmer branschens gemensamma och samlade kunskap som du tryggt kan luta dig emot. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis:
projektering - förläggningsmetoder i olika markförhållanden - materialval - metoder för att bygga robusta noder - samförläggning - dokumentationsrutiner

De fungerar som en checklista för dig som planerar eller beställer nät. För dig som är entreprenör och ska bygga näten finns tydliga beskrivningar om hur man förlägger nätet på bästa sätt. Anvisningarna kommer att kompletteras med korta instruktionsfilmer (hösten-vintern 2016).

Kraven tydliggör vad som är lägsta godtagbara standard. Många nät byggs utifrån ännu tuffare krav, om beställare och utförare kommer överens om det. Om du hänvisar till branschens anvisningar, förbinder du dig också att följa dem eller ställa högre krav.
Huvuddokument

Anvisningar för anläggning
av robusta fiberoptiska bredbandsnät

Begrepp och definitioner

Bilaga 1: Begrepp och definitioner

Robusta nät

Bilaga 2: Robusta nät

Robusta förläggningsmetoder

Bilaga 3: Robusta förläggningsmetoder

Robust Site och nod

Bilaga 4: Robust Site och nod

Dokumentation

Bilaga 5: Dokumentation

Besiktning

Bilaga 6: Besiktning

Besiktning

Bilaga 6 Besiktningsmall i word-format

Vad är Robust fiber?

Robust fiber vänder sig till dig som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät.
Här kan du inhämta kunskap och få tips om hur du arbetar fram ett fibernät som är robust och driftsäkert.
Tillsammans skapar vi fibernät för nutid och framtid

Vad är robust fiber?

Den infrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.

Ett fibernät som anläggs på ett genomtänkt sätt utifrån minimikraven (eller högre krav) blir mer hållbart över tid, står bättre pall för vädrets makter, och kräver mindre underhåll eller reparation. Ett robust nät är också mer attraktivt på marknaden, både för den som ska hyra in sig i kapaciteten och den som eventuellt vill köpa hela nätet.

Robusthet är ett brett begrepp men en enkel förklaring är att det beskriver ”förmågan att motstå störningar och avbrott samt förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå inträffar” (källa PTS).

Störningarna kan vara av många olika slag. Felaktigt byggda nät, väder och vind, terrängförhållanden, materialens hållfasthet, elektromagnetiska störningar eller mänskliga handhavandefel är något av allt det som kan störa näten och ge avbrott i viktiga digitala tjänster som är fiberberoende.

Det har hittills inte funnits något etablerat standard för hur ett nät bör förläggas. Det har lett till en stor variation kring hur nät anläggs och vilken kvalitet de håller. Det gäller exempelvis förläggningsdjup, märkning, val av kanalisation och förläggningstekniker. Med minimikraven i anvisningarna finns nu en standard som kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiberinfrastruktur. Om alla nät var byggda efter denna standard skulle framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.

 • ANVISNINGAR FIBERNÄT

  Minsta robusthetskrav för byggnation av fibernät

 • ANVISNING FÖRLÄGGNING

  Metoder om förläggning med schakt och schaktfri teknik

 • Certifiering

  Entrepenadföretag med inriktning på fiberanläggning kvalitetsäkras med certifiering

 • Utbildningsbevis

  Individer som arbetar med fiberanläggning kan få yrkesbevis för fiberanläggning genom interaktiva studier

Vi som deltagit!
Robust fiber har samlat en lång rad aktörer i branschen. Det drivs som ett fristående branschprojekt och får under etableringsfasen projektstöd av PTS. Vi som står bakom projektet är:

AB Stokab
Bredbandsforum
Bynet AB
Dellcron AB
Eltel Networks Infranet AB
Empower AB
Global to Local Sweden AB
GothNet AB
ICT Consulting AB
Iftac AB
Incert AB
IP-Only AB
IT&Telekomföretagen
JLM Scandinavia AB (Ditch Witch)
Maskinentreprenörerna AB
Netel AB
Nexans AB
Nordlund Entreprenad AB
Post- & telestyrelsen
Rala Infratech AB
Relacom AB
Roland Gustavsson Grävmaskiner AB
SG Optics AB
Skanova AB
Styrud AB
Svensk Infrastruktur AB
Svenska Stadsnätsföreningen
Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
Tele2 AB
Telenor AB
Thunman Konsult
Utsikt Bredband AB
We-Consulting AB
YH Heta utbildningar Härnösand

Certifiera dig eller ditt företag!

Certifiering och utbildningsbevis för entreprenad- och anläggning, fiberteknik och terminering. För att höja kompetensnivån om Robusta fiberanläggningar på företag och individer så erbjuds certifieringar och utbildningsbevis i olika nivåer.

Att inneha ett Företagscertifikat (grön) är en garanti för att en viss kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad och anläggningstjänster av ditt företag. Detta gäller lika mycket entrepenadföretag som stadsnät och operatörer.

Att inneha ett Personcertifikat (svart) innebär att du har hög kunskap och kompetens inom ditt området. Certifikat för anläggning fokuserar på förläggning av fiberinfrastruktur, kanalisation, site och noder för fiber. Certifierad fibertekniker(CFT) fokuserar på själva fiberkabeln och dess arbetsmoment.

utbildningsbevis anläggning(vit) ger en grundläggande kunskap om hur kanalisation för fiberkabel ska anläggas. Ett perfekt kompetensbevis för för exempelvis maskinförare och och montörer så att robusthet uppnås vid arbetet.

utbildningsbevis terminering(vit) vänder sig till personer som jobbar i operatörers noder och siter med att koppla in och patcha fiberkabel. I vissa fall är utbildningsbeviset ett krav för att få utföra arbete hos operatörer och stadsnät.

—————————————————————————————————————

Certifiering och utbildningsbevis för anläggning av kanalisation

Företagscertifiering finns tillgängligt idag. Personcertifikat maj 2017 och Utbildningsbevis mars 2017.
Klicka på loggan för att komma till vår certifieringspartner

Go toRFFCA RFFCA RFPCA RFUBA

—————————————————————————————————————

Certifiering och bevis för fiberhantering

Certifierad fibertekniker (CFT) och Utbildningsbevis Terminering finns tillgängligt idag.
Klicka på loggan för att komma till vår certifieringspartner

Go toCFT CFT Go toRFUBTE RFUBTE

—————————————————————————————————————

kontakta oss