Certifiera dig eller ditt företag!

Certifiering och utbildningsbevis för entreprenad- och anläggning, fiberteknik och terminering. För att höja kompetensnivån om Robusta fiberanläggningar på
företag och individer så erbjuds certifieringar och utbildningsbevis i olika nivåer.

Att inneha ett Företagscertifikat (grön) är en garanti för att en viss kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad och anläggningstjänster av ditt företag.
Detta gäller lika mycket entrepenadföretag som stadsnät och operatörer.

Att inneha ett Personcertifikat (svart) innebär att du har hög kunskap och kompetens inom ditt området. Certifikat för anläggning fokuserar på förläggning av
fiberinfrastruktur, kanalisation, site och noder för fiber.

Certifierad fibertekniker(CFT) fokuserar på själva fiberkabeln och dess arbetsmoment.

utbildningsbevis anläggning(vit) ger en grundläggande kunskap om hur kanalisation för fiberkabel ska anläggas. Ett perfekt kompetensbevis för för exempelvis
maskinförare och och montörer så att robusthet uppnås vid arbetet.

utbildningsbevis terminering(vit) vänder sig till personer som jobbar i operatörers noder och siter med att koppla in och patcha fiberkabel. I vissa fall är utbildningsbeviset
ett krav för att få utföra arbete hos operatörer och stadsnät.

—————————————————————————————————————

Certifiering och utbildningsbevis för anläggning av kanalisation

Klicka på loggan för att komma till vår certifieringspartner eller våra kurser.

  RFFCA    RFPCA   

—————————————————————————————————————

Certifiering och bevis för fiberhantering

Certifierad fibertekniker (CFT) och Utbildningsbevis Terminering finns tillgängligt idag.
Klicka på loggan för att komma till vår certifieringspartner

CFT  RFUBTE

—————————————————————————————————————