Svenska Stadsnätsföreningen, Drottninggatan 94, 111 36 STOCKHOLM
08-214 940
info@robustfiber.se

Bygg Robusta fibernät!

Klarar ditt fibernät dagens och framtidens krav?

NY VERSION AV ANVISNINGAR V1.5.2

11 oktober 2023
1 mars lanserade vi en ny version av Robust fiber kallad v1.5. efter den årliga revisionen. Anvisningen är kompletterad med Bilaga 4.1 Anvisning för reservelverksanslutning i site.
Kompletteringen innebär att versionen ändras till 1.5.2.

NY anvisning Anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion

1 maj 2023
Vi ersätter bilaga 2.2 Passiv säker förbindelse och Bilaga 4.1 Site och nod för samhällsviktiga funktioner med en helt ny anvisning kallad ”Anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion.”. Denna kan ni hämta hem på Stadsnätsföreningens hemsida under fliken ”Nät i världsklass / Robust digital infrastruktur.”

Gå till anvisningen >>

REVIDERAD RUTIN FÖR HANTERING AV CERTIFIERADE BESIKTNINGSMÄN

22 September 2022
Nu finns rutin för hantering av besiktningsmän både godkända och certiferade. . Läs mer nedan.

Läs mer >>

KLARAR DITT FIBERNÄT DAGENS OCH FRAMTIDENS KRAV?

Samhällets digitalisering går rasande fort men är det svenska fibernätet anpassat efter dagens
och framtidens krav?

Läs mer >>

Anvisningar Robust fiber v1.5.2

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledningtill dig som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.
Konceptet har tagit fram anvisningar som är tänkta att fungera som hjälp vid förläggning av fibernät. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, kravställning för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner.

I anvisningarna för Robust fiber finner du också en översikt av genomförandeprocessen från det du börjar planera förläggningen av anläggningen tills den är i drift.

Ladda hem nedan genom att klicka på texten.

Våra kontaktuppgifter är

Robust Fiber
c/o Svenska Stadsnätsföreningen
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm

Info@robustfiber.se