Svenska Stadsnätsföreningen, Drottninggatan 94, 111 36 STOCKHOLM
08-214 940
info@robustfiber.se

Bygg Robusta fibernät!

Klarar ditt fibernät dagens och framtidens krav?

REVIDERAD VERSION AV ANVISNINGAR
 V1.3.3

16 september 2021
Nu lanserar vi en ny version av Robust fiber kallad v1.3.3. Läs i Amendments om vad som är uppdaterat. De flesta uppdateringarna är i Bilaga 2 Nät.

Hämta hem amendment för att se samtliga revideringar >>

NY BILAGA 4.1 Robust Site för samhällsviktig digital infrastruktur

15 oktober 2020
Väglening med minimikrav för hur en robust Site ska kompletteras avseende skyddoch funktioner för förlängd drifttid för att kunna hantera elektronisk kommunikation vid Extraordinära händelser. Bilagan finner du bland de andra bilagorna för Robust fiber.

NY RUTIN FÖR HANTERING AV BESIKTNINGSMÄN

7 oktober 2020
Godkänd besiktningsman fasas ut i förmån till Certifierad besiktningsman. En ny kurs finns och en process för att konvertera om du är godkänd idag. Läs mer nedan.

Läs mer >>

KLARAR DITT FIBERNÄT DAGENS OCH FRAMTIDENS KRAV?

Samhällets digitalisering går rasande fort men är det svenska fibernätet anpassat efter dagens
och framtidens krav?

Läs mer >>

Anvisningar Robust fiber v1.3.3

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledningtill dig som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.
Konceptet har tagit fram anvisningar som är tänkta att fungera som hjälp vid förläggning av fibernät. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, kravställning för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner.

I anvisningarna för Robust fiber finner du också en översikt av genomförandeprocessen från det du börjar planera förläggningen av anläggningen tills den är i drift.

Ladda hem nedan genom att klicka på texten.

Våra kontaktuppgifter är

Robust Fiber
c/o Svenska Stadsnätsföreningen
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm

Info@robustfiber.se