Svenska Stadsnätsföreningen, Drottninggatan 94, 111 36 STOCKHOLM
08-214 940
info@robustfiber.se

Bygg Robusta fibernät!

Klarar ditt fibernät dagens och framtidens krav?

Ny vägledning för installation av kopplingsutrustning och fiber i site

21 mars 2024
Många telekomtjänster klassas idag som samhällsviktiga.
Det är därför viktigt att hela kedjan som bygger upp telekomtjänster byggs och installeras på ett säkert och korrekt sätt för att minska risken för fel och störningar.
Detta dokument utgör en vägledning för installation av kopplingsutrustning i en site.

Läs mer >>

NY VERSION AV ANVISNINGAR V1.6

1 mars 2024
1 mars lanseras en ny version av Robust fiber kallad v1.6. efter den årliga revisionen.

Läs mer om vad som uppdaterats >>

RUTIN FÖR HANTERING AV CERTIFIERADE BESIKTNINGSMÄN

22 September 2022
Nu finns rutin för hantering av besiktningsmän både godkända och certiferade. . Läs mer nedan.

Läs mer >>

Anvisningar Robust fiber v1.6

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledningtill dig som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.
Konceptet har tagit fram anvisningar som är tänkta att fungera som hjälp vid förläggning av fibernät. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, kravställning för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner.

I anvisningarna för Robust fiber finner du också en översikt av genomförandeprocessen från det du börjar planera förläggningen av anläggningen tills den är i drift.

Ladda hem nedan genom att klicka på texten.

Våra kontaktuppgifter är

Robust Fiber
c/o Svenska Stadsnätsföreningen
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm

Info@robustfiber.se