Svenska Stadsnätsföreningen, Drottninggatan 94, 111 36 STOCKHOLM
08-214 940
info@robustfiber.se

Bygg Robusta fibernät!

Klarar ditt fibernät dagens och framtidens krav?

NY VERSION AV ANVISNINGAR V1.5

1 mars 2023
Nu lanserar vi en ny version av Robust fiber kallad v1.5. efter den årliga revisionen.
Läs i Amendments om vad som är uppdaterat.

Hämta hem amendment för att se samtliga revideringar >>

NY BILAGA 2.2 Passiv säker fysisk förbindelse

1 April 2022
Vi lanserar en underbilaga som riktar sig till nätägare av fiberbaserad infrastruktur och utgör en vägledning med alternativa åtgärder för hur det fysiska skyddet för elektronisk kommunikation kan kompletteras för att motstå allvarliga störningar vid krav på förhöjd eller hög säkerhet mellan siter i nätet eller mellan en site i nätet och en kundsite.

Hämta hem underbilaga 2.2 Passiv säker fysisk förbindelser >>

REVIDERAD RUTIN FÖR HANTERING AV CERTIFIERADE BESIKTNINGSMÄN

22 September 2022
Nu finns rutin för hantering av besiktningsmän både godkända och certiferade. . Läs mer nedan.

Läs mer >>

KLARAR DITT FIBERNÄT DAGENS OCH FRAMTIDENS KRAV?

Samhällets digitalisering går rasande fort men är det svenska fibernätet anpassat efter dagens
och framtidens krav?

Läs mer >>

Anvisningar Robust fiber v1.5

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledningtill dig som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.
Konceptet har tagit fram anvisningar som är tänkta att fungera som hjälp vid förläggning av fibernät. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, kravställning för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner.

I anvisningarna för Robust fiber finner du också en översikt av genomförandeprocessen från det du börjar planera förläggningen av anläggningen tills den är i drift.

Ladda hem nedan genom att klicka på texten.

Våra kontaktuppgifter är

Robust Fiber
c/o Svenska Stadsnätsföreningen
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm

Info@robustfiber.se